BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,578 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 28.7 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019