BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 19,745 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 465 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 371 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 445 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 223 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 35.5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 463 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 422 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 44.13 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 51.5 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019