BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,450 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 30.7 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 29.6 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 283 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 241 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 324 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/11/2020