BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 6,657 bất động sản.
Mức giá: 122.6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 33.44 Triệu/tháng
Diện tích: 88.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 31.21 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 66.8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 44.53 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 62.9 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 66.81 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 133.77 Triệu/tháng
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2016