Cho thuê nhà riêng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 715 bất động sản.
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 562 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 150000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 38000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 55000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 75000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 30000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 80000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 22.75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019