Cho thuê nhà riêng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 802 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 798 Triệu/tháng
Diện tích: 520 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 38.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/05/2019