Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,965 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 75 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 430 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 7.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 3.20 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 520 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2021