Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,815 bất động sản.
Mức giá: 85 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 8.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 5.50 Triệu/tháng
Diện tích: 780 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 2.80 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 6.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 7.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 1.70 Triệu/tháng
Diện tích: 205 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 8.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 9.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/08/2021
04/08/2021
04/08/2021
Mức giá: 126 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/08/2021