Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,801 bất động sản.
Mức giá: 9.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 103 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 257 Triệu/tháng
Diện tích: 2800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 25.00 Triệu/tháng
Diện tích: 4800 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 425 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 3600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 1630 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/06/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/06/2020