Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 4

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 45 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 375 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 10.8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/01/2017