Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 4

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 52 bất động sản.
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 33.18 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 16.80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: 10.8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 302 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/05/2017