BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,290 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/01/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/01/2020
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/01/2020