BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,214 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 490 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 18000 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/11/2020