BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 6,707 bất động sản.
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 540 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 149.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016