Cho thuê nhà riêng tại quận 7

Cho thuê nhà riêng tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 3,145 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 396 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 71.95 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 274 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 236 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2018