Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 7

Xem thêm»

Cho thuê căn hộ chung cư tại Garden Court 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Garden Court 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Garden Court 1 47 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 29.4 Triệu/tháng
Diện tích: 141 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 25.5 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/10/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017