Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,955 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 164 Triệu/tháng
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 212 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 22.7 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 155.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/07/2018