Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện bình chánh

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 33 bất động sản.
Mức giá: 720 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
12/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
11/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/10/2016
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
01/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
01/10/2016