Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện bình chánh

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 20 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 194 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
19/11/2017
Mức giá: 28.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
01/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
13/10/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/10/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/10/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/10/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
27/09/2017