Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện bình chánh

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 22 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 5500 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
30/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
29/08/2018
Mức giá: 45.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 15000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/07/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 0.47 Tỷ/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/07/2018