Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện bình chánh

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 437.5 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 126.8 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/02/2018