Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện bình chánh

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Bình Chánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 45 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 202.3 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
28/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/11/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/11/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/11/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
18/11/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
13/11/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
13/11/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
12/11/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/11/2016