BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 10,142 bất động sản.
Mức giá: 4.99 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 1700.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
04/08/2021