BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 23,102 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 97.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 24.18 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 174.3 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/08/2020