BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 32,956 bất động sản.
Mức giá: 460 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 161 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 218 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 235 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/09/2019