BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 18,291 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 298 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020