Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 222 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 273 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 73.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018