Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 111 bất động sản.
Mức giá: 273 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 75000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 70000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2019