Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 100 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/02/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 273 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 149.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 182.4 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/02/2018