Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 141 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 75000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 3600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 12.7 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2017