Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 180 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2021