Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 106 bất động sản.
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60.8 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017