Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 147 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2016