Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Tú Xương

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Tú Xương. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Tú Xương 80 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 380 Triệu/tháng
Diện tích: 544 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 159 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 165 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 572 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2018