Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Tú Xương

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Tú Xương. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Tú Xương 42 bất động sản.
Mức giá: 276 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 1392 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 784 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2019
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2019
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/12/2019
Mức giá: 207 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1392 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2019
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2019
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2019
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 920 Triệu/tháng
Diện tích: 2600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2019