Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Cách Mạng Tháng Tám

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Cách Mạng Tháng Tám. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Cách Mạng Tháng Tám 319 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 143 Triệu/tháng
Diện tích: 476 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 124.96 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 64.58 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 155.1 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/03/2017