Cho thuê căn hộ chung cư tại Screc Tower

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Screc Tower. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Dự án: Screc Tower 227 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 16.50 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/10/2017