Cho thuê căn hộ chung cư tại Screc Tower

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Screc Tower. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Dự án: Screc Tower 165 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/10/2019