BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 31,888 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018