BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 31,900 bất động sản.
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 116 Triệu/tháng
Diện tích: 4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 116 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/10/2019