BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 29,779 bất động sản.
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 209 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 357 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 357 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 2.30 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/08/2017