BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 32,992 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 680.25 Triệu/tháng
Diện tích: 214.6 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 111.11 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 88.43 Triệu/tháng
Diện tích: 197.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2017
12/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017