BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 17,039 bất động sản.
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/05/2020