Cho thuê nhà mặt phố tại quận 1

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 9,980 bất động sản.
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 184 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 544 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 324 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 468 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 245 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 56.88 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2019