Cho thuê nhà mặt phố tại quận 1

Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 7,240 bất động sản.
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 570 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 390 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 273 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 530 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 560 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 416 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 385 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 195 Triệu/tháng
Diện tích: 582 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2020