BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 58,160 bất động sản.
Mức giá: 17.04 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22.72 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 19.16 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22.54 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 26.7 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 31.56 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 27.05 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22.54 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 20.28 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 15.88 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 15.75 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22.8 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2019