BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 49,645 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2020
26/05/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/05/2020
26/05/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2020