Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 6

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 794 bất động sản.
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/07/2019