Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 6

Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Dự án: An Phú Apartment 174 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018