Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 6

Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Dự án: An Phú Apartment 169 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017