Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Dự án: An Phú Apartment 117 bất động sản.
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 0.75 Tỷ/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 6.50 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/02/2019