BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 830 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 187 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 187 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/09/2018