BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 36.4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 630 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2019