BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 27.05 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 16 Triệu
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 237.6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 30 Triệu
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 7.5 Triệu
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/03/2017