BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/12/2018