BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 112.65 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 27000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 181.24 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 108.14 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 14000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 12000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 30000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 15000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 30000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 30000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 34000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 17000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 14000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2017
12/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2017