BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 6.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/06/2018