BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 11.23 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 11.17 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 78.38 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 15.8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 15.8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13.55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 9.6 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 7.1 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017