BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 345 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 521 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 950 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 625 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 217 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2020