BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 31.35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 29.7 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/10/2016