BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 4.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 50.00 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 4.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2018