BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
14/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
14/12/2017