BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 390 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2019