BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 13.59 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 7.2 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 7.6 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 282 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 9.7 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 272.22 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 6.1 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/01/2018