BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 17.6 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 28.94 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
26/08/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/08/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
25/08/2016