BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 33.41 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 30.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 1.7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 20.45 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 14.77 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 15.9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 19.31 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 17.04 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/01/2017