BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 4.9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 3.6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 702 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 735 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 43.5 Triệu/tháng
Diện tích: 87.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/02/2018