BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 31.7 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018