BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 264 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 82.8 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 20.9 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 375 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/06/2017