BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 6.50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 6.50 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 2.40 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/12/2018