BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 20.7 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 3300.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 2500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 4900.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 20.7 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 4.3 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 32.2 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 32.2 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 32.2 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
24/06/2018