BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 16.3 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 16.7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 100.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 74.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019