BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 1.80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 80.15 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 5500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 7000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 7000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 7500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 5700.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 6700.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/10/2018