BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
22/02/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
22/02/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
22/02/2020
Mức giá: 1.10 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 34.01 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/02/2020