BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 769 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 324 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 380 Triệu/tháng
Diện tích: 2337 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 202 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 1620 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 1440 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 375 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 1920 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019