BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
16/08/2018