BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
28/02/2017
Mức giá: 540 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 270 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 380 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 670 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/02/2017
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/02/2017