BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 31.81 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 14.59 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 31.16 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 29.4 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/12/2019
05/12/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
05/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 60000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/12/2019