BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2017
Mức giá: 523000 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 455 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 273 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 27300.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 751 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 71.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/10/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/10/2017