BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 13.36 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 18.48 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2017