BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 3.9 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/04/2018