BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 12500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 13200.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 13900.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 15000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 15000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 24000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
17/09/2019