BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 6 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 1.05 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 2.20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 6 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 1.05 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 2.20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 2.20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2018