Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 3,189 bất động sản.
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 495 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/10/2020