Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 6,798 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 23.8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2019