Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 4,936 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
17/09/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 23.8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/09/2019