Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 6,190 bất động sản.
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 17.85 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/11/2018