Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 4,766 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 23.31 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2019