Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 15 20 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 495 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 6.9 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 6.9 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/11/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
31/10/2018
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/10/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/09/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
31/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/06/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/05/2018