Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 12 430 bất động sản.
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 45.83 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18.13 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 45.59 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50.66 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50.65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 65.67 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50.66 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50.62 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50.59 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/02/2018