Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 12 308 bất động sản.
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 4.1 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 29.39 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 2.9 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 35.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 18.93 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 33.41 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2017