Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 12 491 bất động sản.
Mức giá: 4.1 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 7.8 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 4.1 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/12/2017