Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 12 338 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 29.54 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 29.45 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 30.35 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/03/2017