Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 12 328 bất động sản.
Mức giá: 33.44 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 30.67 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 21.46 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 21.2 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 21.58 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 29.53 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 17.92 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/04/2017