Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 1 1,289 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 93.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48.8 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/06/2017