Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 6 536 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 72.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 29.3 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 29.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 28.1 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 74.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 17.3 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018