Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, quận 4

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Phường/Xã: Phường 6 562 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18.4 Triệu/tháng
Diện tích: 56.71 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/02/2018