Cho thuê căn hộ chung cư tại Khu căn hộ Contrexim - Copac Square

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Khu căn hộ Contrexim - Copac Square. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4. Dự án: Khu căn hộ Contrexim - Copac Square 143 bất động sản.
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
03/08/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
03/08/2020