Cho thuê căn hộ chung cư tại The Vista

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Vista. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Vista 195 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 24.87 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 24.48 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 24.48 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 24.48 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 24.48 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 30.06 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 23.82 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 23.55 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 38.62 Triệu/tháng
Diện tích: 183 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 29.53 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 38.62 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 20.34 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 24.85 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017