Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 1,356 bất động sản.
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5700.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 6000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 5500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/10/2018