Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,173 bất động sản.
Mức giá: 272.64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 111.3 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 310 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/09/2017