Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,594 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 35.81 Triệu/tháng
Diện tích: 70.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 247 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 222.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 222.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 218 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 590 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 490 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 312 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 223 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/02/2017