Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,415 bất động sản.
Mức giá: 1.73 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 184 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 196.69 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1300 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 2700 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 148 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 385 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019