Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,235 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 148.2 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020