Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 1,701 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 117 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 6.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/07/2020