Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 2,486 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 196.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 19.08 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 135.93 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 8.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 18.6 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/03/2019