Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,458 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 10.2 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 43.68 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 9.9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 7.9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 478 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 14.9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 14.8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 12.6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 775.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 490 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 566.13 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 456 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 568 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/11/2017