Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,364 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 76 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 2.22 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 396 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 28.6 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 6.78 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016