Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 1,983 bất động sản.
Mức giá: 161 Triệu/tháng
Diện tích: 268 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 174 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 440 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 18.6 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 2.30 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/09/2020