Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 751 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 16.3 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 267.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 200.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 489.72 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 512 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 17.8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 333.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 198 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 445.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 265 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 220 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 333.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 356.16 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016