Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 804 bất động sản.
Mức giá: 4 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 775.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 490 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 566.13 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 456 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 570 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 592 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 568 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 675 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 863 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 483 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 127 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 568 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 258 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 476.7 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 408.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 317.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 363.2 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/09/2017