Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 780 bất động sản.
Mức giá: 316.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 315.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 455 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 455 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 637 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 620 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 570 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 265 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 886 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 396 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 58 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2017