Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 832 bất động sản.
Mức giá: 2.05 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 287 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 19.6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 750 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 500 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 4.52 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 17.7 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 440 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/02/2017