Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 326 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 350 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 48.70 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020