Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 355 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 407.88 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/05/2019