Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 167 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 460 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 139 Triệu/tháng
Diện tích: 205 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2020