Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 818 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 69.3 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 369 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 492 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 413 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 336 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 470 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 470 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 403 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017