Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 651 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 5.9 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 79.90 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 1.16 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/08/2018