Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 953 bất động sản.
Mức giá: 430 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 373.91 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 702.49 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 741 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 127 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 450 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 590 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 544 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 317 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 420 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 69.3 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 315 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 441 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 483 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 399 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 430 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 599.96 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/07/2017