Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 820 bất động sản.
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 414 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 362.48 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 25.99 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 430.92 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 552 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 522 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/11/2017