Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 543 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 18.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 18.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 18.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018