Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 343 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 8.7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 4 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/03/2019
Mức giá: 1000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/03/2019