Cho thuê văn phòng tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 527 bất động sản.
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 805 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 667 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 42.5 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 552 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 345 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 279 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 276 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 736 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 18.4 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 13.8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 34.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/04/2018