Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê căn hộ chung cư tại The Estella

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Estella. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Estella 50 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 19.6 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 34.94 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 28.3 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 21.8 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 26.2 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2021