Cho thuê căn hộ chung cư tại The Estella

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Estella. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Estella 108 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 38.55 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 24.89 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 32.25 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 29.1 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018