Cho thuê căn hộ chung cư tại The Krista

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Krista. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Krista 25 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2018