Cho thuê căn hộ chung cư tại Tropic Garden

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Tropic Garden. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Tropic Garden 225 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 17.83 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 20.45 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 18.18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 28.6 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 18.7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 26.4 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 30.8 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 17.06 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 19.8 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 28.6 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017