Cho thuê căn hộ chung cư tại Tropic Garden

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Tropic Garden. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Tropic Garden 420 bất động sản.
Mức giá: 15.8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 21.58 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 16.75 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 20.28 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 27.04 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 18.02 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 22.64 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 19.15 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 22.53 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 20.28 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2017