Cho thuê căn hộ chung cư tại Tropic Garden

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Tropic Garden. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Tropic Garden 161 bất động sản.
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 125.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 16.8 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 24.2 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 26.71 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 29.29 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 27.02 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 16.7 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 27.02 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 16.7 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 22.71 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 16.8 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/02/2018