Cho thuê căn hộ chung cư tại Đại Quang Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Đại Quang Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Đại Quang Minh 33 bất động sản.
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 28.94 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 26.72 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 31.17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 33.39 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 31.2 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017