Cho thuê căn hộ chung cư tại Đại Quang Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Đại Quang Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Đại Quang Minh 20 bất động sản.
Mức giá: 36.28 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 24.9 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 24.9 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 24.9 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/01/2018