Cho thuê căn hộ chung cư tại Đại Quang Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Đại Quang Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Đại Quang Minh 57 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 26.72 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 31.17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 33.39 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 31.18 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 40.13 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 27.22 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 29.49 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 29.49 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 40.83 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2017