Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Đường Quốc Hương

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Quốc Hương. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Quốc Hương 42 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 26.25 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 90.7 Triệu/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 90.7 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 90.7 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 90.7 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 36.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/03/2018