Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Đường Quốc Hương

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Quốc Hương. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Quốc Hương 32 bất động sản.
Mức giá: 67.97 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 90.96 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 102 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 108 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 108 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 90.88 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2018
Mức giá: 49.03 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2018