Cho thuê nhà riêng tại Đường Nguyễn Văn Hưởng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Nguyễn Văn Hưởng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Nguyễn Văn Hưởng 78 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 91.04 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 113.8 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 91.04 Triệu/tháng
Diện tích: 492.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 873.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 113.28 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 129.13 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 90.64 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 86.53 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 112.68 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/02/2017
Mức giá: 37.4 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 235.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 46.99 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 63.75 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 90.88 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017