Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Phố Nguyễn Ư Dĩ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Phố Nguyễn Ư Dĩ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Nguyễn Ư Dĩ 31 bất động sản.
Mức giá: 188 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 36.3 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 52.29 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/04/2018