Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Phố Nguyễn Ư Dĩ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Phố Nguyễn Ư Dĩ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Nguyễn Ư Dĩ 38 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/10/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/10/2018
Mức giá: 188 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/10/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/10/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/10/2018
Mức giá: 79.8 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/10/2018
Mức giá: 56.13 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/10/2018
Mức giá: 67.35 Triệu/tháng
Diện tích: 930 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/10/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/10/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/10/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/10/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/10/2018