Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Phố Nguyễn Ư Dĩ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Phố Nguyễn Ư Dĩ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Nguyễn Ư Dĩ 38 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 188 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 79.8 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 56.13 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 67.35 Triệu/tháng
Diện tích: 930 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/07/2018