Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Phố Nguyễn Ư Dĩ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Phố Nguyễn Ư Dĩ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Nguyễn Ư Dĩ 30 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 188 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/07/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/07/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 79.8 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020