Cho thuê căn hộ chung cư tại River Garden

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại River Garden. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: River Garden 20 bất động sản.
Mức giá: 29.2 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 42.07 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/07/2017
Mức giá: 42.07 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: 102 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/07/2017
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/07/2017
Mức giá: 23.54 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/07/2017
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 23.54 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 23.54 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 31.62 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 41.97 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/04/2017
Mức giá: 40.75 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/04/2017
Mức giá: 101.88 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/04/2017
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 31.55 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 68.31 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2017