Cho thuê căn hộ chung cư tại River Garden

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại River Garden. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: River Garden 20 bất động sản.
Mức giá: 29.2 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 31.55 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 31.55 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 31.81 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/12/2016
Mức giá: 67.95 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2016
Mức giá: 84.72 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2016
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2016
Mức giá: 22.3 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/11/2016
Mức giá: 84.72 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/11/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/11/2016
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2016
Mức giá: 26.72 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2016
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2016
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2016
Mức giá: 31.18 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/09/2016
Mức giá: 35.63 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/09/2016
Mức giá: 41.18 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/08/2016