Cho thuê căn hộ chung cư tại The Ascent

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Ascent. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Ascent 56 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 18.11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 17.6 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 17.85 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 20.43 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017