Cho thuê căn hộ chung cư tại The Ascent

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Ascent. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Ascent 23 bất động sản.
Mức giá: 22.74 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 20.48 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 18.11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 27.29 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2017
Mức giá: 15.77 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 15.88 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 22.77 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/03/2017
Mức giá: 22.75 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/03/2017
Mức giá: 36.43 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2017