Cho thuê căn hộ chung cư tại Sarimi Sala

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sarimi Sala. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Sarimi Sala 47 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 26.75 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 40.83 Triệu/tháng
Diện tích: 109.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 31.76 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 82.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/10/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/10/2017