Cho thuê căn hộ chung cư tại C3 PARCSpring

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại C3 PARCSpring. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: C3 PARCSpring 20 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 122.3 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/11/2018
Mức giá: 8.2 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/11/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/11/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/10/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/10/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2018