Cho thuê căn hộ chung cư tại The Vista An Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Vista An Phú. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Vista An Phú 38 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 48.4 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 33.75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 23.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 36.5 Triệu/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018