Cho thuê căn hộ chung cư tại The Vista An Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Vista An Phú. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Vista An Phú 76 bất động sản.
Mức giá: 33.88 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 38.7 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 36.5 Triệu/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 45.25 Triệu/tháng
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 45.35 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 45.35 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/03/2018