Cho thuê căn hộ chung cư tại The Vista An Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The Vista An Phú. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The Vista An Phú 51 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 48.4 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 33.75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 33.88 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 88.2 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 36.5 Triệu/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 38.7 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2018