Cho thuê căn hộ chung cư tại Diamond Island

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Diamond Island. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Diamond Island 20 bất động sản.
Mức giá: 27.6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/11/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/10/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/09/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 223 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/08/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2017
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 80.45 Triệu/tháng
Diện tích: 233 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/07/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2017
Mức giá: 29.4 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/07/2017
Mức giá: 38.75 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/05/2017
Mức giá: 38.69 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/04/2017