Cho thuê căn hộ chung cư tại Diamond Island

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Diamond Island. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Diamond Island 23 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/02/2019
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/02/2019
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/01/2019
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/01/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/01/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 54.5 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 54.5 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2019
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 29.4 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/01/2019
Mức giá: 29.4 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/01/2019