Cho thuê căn hộ chung cư tại Lexington Residence

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Lexington Residence. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Lexington Residence 1,028 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 13.36 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 14.47 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 13.37 Triệu/tháng
Diện tích: 48.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 12.27 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2017