Cho thuê căn hộ chung cư tại Vista Verde

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Vista Verde. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Vista Verde 133 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 75.8 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 74.3 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 87.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50.1 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 74.2 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 75.7 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 74.1 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 71.3 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/05/2018