Cho thuê căn hộ chung cư tại Vista Verde

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Vista Verde. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Vista Verde 116 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 15.4 Triệu/tháng
Diện tích: 84.65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 15.8 Triệu/tháng
Diện tích: 84.63 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80.59 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80.2 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 74.2 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50.59 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018