Cho thuê căn hộ chung cư tại Vista Verde

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Vista Verde. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Vista Verde 27 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 74.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 87.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/10/2018