Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Xi Riverview Palace 20 bất động sản.
Mức giá: 85.58 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 45.07 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 45.06 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 45.06 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 40.55 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 67.61 Triệu/tháng
Diện tích: 202 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 45.07 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 40.55 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 45.07 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 45.04 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 90.38 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 45.38 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 45.44 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 68.16 Triệu/tháng
Diện tích: 202 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/12/2016
Mức giá: 47.8 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 77.5 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/12/2016
Mức giá: 47.71 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/12/2016