Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Xi Riverview Palace 20 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/10/2016
Mức giá: 53.44 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2016
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/09/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/09/2016
Mức giá: 51.36 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 49.13 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 71.46 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 89.32 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 69.22 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 51.36 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 53.59 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 51.35 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 44.66 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 49.12 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2016
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2016
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/09/2016
Mức giá: 49.02 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/09/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/09/2016