Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Xi Riverview Palace 20 bất động sản.
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 68.03 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 38.03 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 68.03 Triệu/tháng
Diện tích: 183 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 68.03 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2018
Mức giá: 77.52 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 77.52 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 77.94 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/03/2018
Mức giá: 68.03 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 77.52 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 44.1 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 77.52 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018