Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Xi Riverview Palace 16 bất động sản.
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 76.6 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/12/2019
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/12/2019
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/08/2019
Mức giá: 88.5 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 104 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 74 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 74 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/06/2019