Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Xi Riverview Palace 20 bất động sản.
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2018
Mức giá: 44.1 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/08/2018
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 67.89 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/06/2018
Mức giá: 67.89 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 68.03 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/06/2018
Mức giá: 77.52 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/04/2018
Mức giá: 77.52 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2018
Mức giá: 67.89 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/03/2018
Mức giá: 68.03 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 38.03 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 68.03 Triệu/tháng
Diện tích: 183 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 68.03 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 77.52 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 77.52 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/03/2018