Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Xi Riverview Palace. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Xi Riverview Palace 22 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2021
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/01/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/01/2021
Mức giá: 71 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2021
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2021
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2021
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/01/2021
Mức giá: 76.5 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 46.5 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/11/2020
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 81 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2020
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2020