Cho thuê căn hộ chung cư tại Hoàng Anh River View

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hoàng Anh River View. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Hoàng Anh River View 169 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 24.77 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 16.89 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 26.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 24.78 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 24.79 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017