Cho thuê căn hộ chung cư tại Hoàng Anh River View

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hoàng Anh River View. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Hoàng Anh River View 140 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 188 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 177.85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 26.78 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/03/2017