Cho thuê căn hộ chung cư tại Hoàng Anh River View

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hoàng Anh River View. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Hoàng Anh River View 135 bất động sản.
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 16.8 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 16.8 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 16.8 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 16.9 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017