Cho thuê căn hộ chung cư tại Hoàng Anh River View

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Hoàng Anh River View. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Hoàng Anh River View 179 bất động sản.
Mức giá: 19.95 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 20.05 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 21.46 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 19.26 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 22.31 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 21.53 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 24.93 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 24.93 Triệu/tháng
Diện tích: 177 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 18.2 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 22.75 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017