Cho thuê căn hộ chung cư tại La Astoria

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại La Astoria. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: La Astoria 22 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 8.9 Triệu/tháng
Diện tích: 79.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78.8 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/11/2017
Mức giá: 8.7 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/11/2017
Mức giá: 8.8 Triệu/tháng
Diện tích: 80.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78.8 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/11/2017
Mức giá: 8.8 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/11/2017