Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Thị Thập

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Thị Thập. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Nguyễn Thị Thập 90 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 352 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 167.18 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 760 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 267 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2017