Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Thị Thập

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Thị Thập. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Nguyễn Thị Thập 104 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 114.4 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 114.4 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 226.55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 267 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 345 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 292.89 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 345 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 166.6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 166.6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 345 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2017