Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Thị Thập

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Thị Thập. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Nguyễn Thị Thập 118 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 296 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 352 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/12/2016