Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 7

Xem thêm»

Cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Sunrise City 1,526 bất động sản.
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 23.3 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 18.93 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 28.9 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 77.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 24.4 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 77.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 23.38 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 23.3 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 18.93 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 28.9 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 24.4 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 28.9 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 28.9 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/02/2017