Cho thuê căn hộ chung cư theo dự án tại quận 7

Xem thêm»

Cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sunrise City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Sunrise City 1,884 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 13.91 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 22.52 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 13.91 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20.25 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20.39 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 19.25 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016